Grand Canyon National Park - Scott Bracken Photography
Sunrise Hopi Point

Sunrise Hopi Point

Grand Canyon / South rim
Toyo 45AII view camera / Fuji 50 ISO 4x5 sheet film